Home WBSO subsidie link

Home | Contact

 

Hèt WBSO subsidie informatiepunt

van Nederland

WBSO subsidie nieuws

September 2009 - Verhoging WBSO subsidie budget voor 2010

WBSO subsidie verhoging voor 2010. In de huidige situatie kan de S&O-inhoudingsplichtige een afdrachtvermindering van 50% toepassen op het totale S&O-loon tot een grens van € 150.000. Voor het meerdere geldt een afdrachtvermindering van 18%. Voor het jaar 2010 wordt de grens van € 150.000 tijdelijk verhoogd tot € 220.000, waardoor een S&O-inhoudingsplichtige over een groter deel van het S&O-loon het verhoogde percentage afdrachtvermindering kan toepassen.  

Voor 2010 is 210 miljoen euro extra WBSO subsidie beschikbaar gesteld (totaal in 2010: 700 miljoen euro).

April 2009 - verhoging WBSO subsidie budget

Als gevolg van de economische crisis is het WBSO subsidie budget voor 2009 èn 2010 met € 150 mln verhoogd. Het doel is speur- en ontwikkelingswerkzaamheden te verhogen. De intensivering staat ter beschikking voor alle bedrijven of organisaties en heeft tot doel vakmensen en kenniswerkers te behouden en het innovatief vermogen te verhogen. De verhoging geldt voor WBSO aanvragen vanaf 2009.

De verhoging heeft invloed op de bovengrens, verhoging van % in de verschillende schijven als ook het plafond en betreft ook een verhoging voor aftrek van starters.

 

Archief

2009 september:
verhoging WBSO 2010

2009 april:
verhoging WBSO subsidie budget