Home WBSO subsidie link

Dè Link naar overheidssubsidies

WBSO subsidie

Home | Contact

 

Hèt WBSO subsidie informatiepunt

van Nederland

WBSO subsidie: wat, hoeveel en hoe hoog?

De WBSO subsidieregeling is een loonkostensubsidie ter stimulering van onderzoek- en ontwikkelwerk in Nederland. De subsidiebijdrage is (2009) 50% - starters 64% - over de eerste € 150.000,- en 18% over de rest van de bruto loonkosten besteed aan onderzoek en ontwikkeling:

  • Ontwikkeling van producten, processen of programmatuur › nieuwe technische oplossing.
  • Technische wetenschappelijk onderzoek › verklaring zoeken, nieuwe technische kennis
  • Analyse technische haalbaarheid › technische haalbaarheid van S&O traject zelf doen?
  • Technisch onderzoek › verbetering productie proces of programmatuur die al aanwezig is binnen de organisatie

Per S&O-inhoudingsplichtige of fiscale eenheid bedraagt de S&O-afdrachtsvermindering maximaal € 14 miljoen per kalenderjaar.

Uitgangspunt is het S&O uurloon (som van het loon van alle S&O medewerkers/0,85*som van de verloonde uren van alle S&O medewerkers), afronden naar boven op € 5.

Voor zelfstandigen die in aanmerking komen voor de WBSO subsidie bedraagt de aftrek 2009 € 11.806. Criterium is dat tenminste 500 uur per jaar besteed wordt aan S&O ongeacht van het aantal aanvragen dat is ingediend. Het geldt ook strikt per kalenderjaar. Let dus ook op een juiste timing van de aanvraag.

Extra wbso subsidie voordeel voor zelfstandige starters: Voor 2009 bedraagt de extra aftrek € 5.904,-.

Een 'WBSO' - starter is:

  • de onderneming was de afgelopen vijf kalender jaren tenminste één jaar niet inhoudingsplichtig en de onderneming is nog niet drie jaar als starter aangemerkt in de afgelopen 5 jaar.
  • Verder speelt in de beoordeling mee of er sprake is van voortzetting van activiteiten (in sommige gevallen worden die jaren van voorganger dan meegeteled, dit weer afhankelijk van de eigendomsverhoudingen. Is de doorgaande onderneming (direct of indirect in handen van de leverende onderneming - hiervoor zijn verschillende criteria 33 1/3% c.q. 5%) dan tellen de S&O jaren van de leverende onderneming mee.