Home WBSO subsidie link

Home | Contact

 

Hèt WBSO subsidie informatiepunt

van Nederland

De juist WBSO adviseur of goed WBSO advies

Wie is voor u de goede of juiste WBSO subsidie adviseur?

Een kleine zoektocht in Google levert u al veel adviesbureaus op het gebied van WBSO subsidie op. Het is een aantrekkelijke markt!
En hier natuurlijk ook de vraag met welk bureau wilt u in zee gaan. Wellicht verwacht u antwoord welk buro de beste wbso subsidie-adviseur is maar dat antwoord gaan wij u niet geven. Wel kunt u de binnenkort hier de ervaringen lezen van opdrachtgevers over verschilllende subsidie adviesbureaus en daar heeft u zeer waarschijnlijk veel aan om te beoordelen waarmee u mogelijk wel of zeker niet in zee wilt gaan. Natuurlijk dient u rekening te houden met de emotie en niet zozeer op een individuele reactie uw oordeelsvorming van af te laten hangen. 

Waarom een wbso subsidie adviseur inschakelen?

  1. Een subsidie adviesbureau leeft in de regel van een % over de toegekende subsidies. De algemene economische drijfveer voor zo'n adviesbureau is dan ook het realiseren van subsidie toekenningen, precies wat u wilt bereiken. Bent u door een subsidie bureau als interessant aangemerkt dan is in de regel er een aanmerkelijke kans dat u subsidie krijgt toegekent.
  2. Voor subsidie advies adviseurs is het aanvragen, beoordelen van een subsidie dagelijkse kost. Niet alleen zijn zij op de hoogte van procedurele valkuilen, maar juist ook van inhoudelijke kennis om een subsidie-aanvraag zo meest passend op te stellen en te formuleren.
  3. Met een wbso adviseur kunt u, op grond van de ervaring van de adviseur, tot een zo juist mogelijke definitie van het project komen, zonder uw aanvraag  bij voorbaat in gevaar te brengen, louter wegens onwetendheid. Bovendien kan een goede adviseur u referentie-materiaal leveren waar aan te denken.

Beoordelingscriteria subsidie adviesbureaus:

prijsstelling:

Het overgroot deel van de adviesbureaus hanteert een %-tarief over de toegekende wbso subsidie al of niet in aanvulling van een fixed fee en een staffel over de omvang.

--> tbc


Dienst & Service:


Expertises:


Referenties:

Risk-sharing:

beste WBSO adviseurs