Home WBSO subsidie link

Home | Contact

 

Hèt WBSO subsidie informatiepunt

van Nederland

Tips tijdens/na WBSO subsidie project

  1. Voer goede WBSO S&O administratie. Bewaar alle correspondentie, rapportages, stukken, belangrijke documenten en resultaten. Voer een adequate uren-administratie naar de verschillende aktiviteiten van het project waarvoor de WBSO subsidie is toegekend.

  2. Zorg dat project-medewerkers op de hoogte zijn van de uitsluitingen.

  3. Houdt u aan de WBSO rapportage vereisten en andere administratieve voorschriften.

  4. Communiceer wijzigingen of veranderingen van het gesubsidieerde project tijdig! Houdt de duur en tijdlijnen goed in de gaten.

  5. Zorg voor juiste afronding: de documenten en rapportages. Dit loopt nog tijd na project door.

 

Indien u verplichtingen niet tijdig nakomt is het zeer waarschijnlijk dat u inmiddels genoten subsidie moet terugbetalen!

 

Ook heeft het agentschap SenterNovem het recht contrôle uit te voeren en bedrijfsbezoek af te leggen.


 

lees ook:

uitsluitingen WBSO

meer tips?