Home WBSO subsidie link

Dè Link naar overheidssubsidies

WBSO subsidie

Home | Contact

 

Hèt WBSO subsidie informatiepunt

van Nederland

Tips bij aanvraag WBSO subsidie


 1. Een passende project doelstelling en formulering is het halve werk!
  Kijk goed naar de uitsluitingen en neem deze aktiviteiten niet mee in uw aanvraag, definieer juist!
  Een WBSO adviseur of WBSO adviesbureau heeft toegevoegde waarde omdat bij hen het aanvragen van WBSO subsidies een dagelijkse routine en expertise is!

 2. Lees de WBSO handleiding goed. Beantwoord de vragen (formulier / aanvraagprogramma) bij de WBSO subsidieaanvraag goed en volledig. Houdt u aan tijdlijnen. Reken realistisch en met juiste uurlonen.

 3. Voer een goede S&O administratie vanaf de dag van indienen van de WBSO aanvraag. Bewaar alle correspondentie!

 4. Houdt u strikt aan tijdlijnen indien nadere gegevens worden gevraagd.

 5. Bij (gedeeltelijke) afwijzing van de wbso-subsidie: mogelijk in bezwaar of beroep treden. Bereidt dit goed voor (verkeerde interpretatie van project?) en zo ja, maak er gebruik van.

 6. Ook in 2009 zijn er diverse gratis wbso workshops te bezoeken die helpen bij de aanvraag van een WBSO subsidie.

Tips tijdens/na WBSO subsidie project

 1. Voer goede WBSO S&O administratie. Bewaar alle correspondentie, rapportages, stukken, belangrijke documenten en resultaten. Voer een adequate uren-administratie naar de verschillende aktiviteiten van het project waarvoor de WBSO subsidie is toegekend.

 2. Zorg dat project-medewerkers op de hoogte zijn van de uitsluitingen.

 3. Houdt u aan de WBSO rapportage vereisten en andere administratieve voorschriften.

 4. Communiceer wijzigingen of veranderingen van het gesubsidieerde project tijdig! Houdt de duur en tijdlijnen goed in de gaten.

 5. Zorg voor juiste afronding: de documenten en rapportages. Dit loopt nog tijd na project door.

 

Indien u verplichtingen niet tijdig nakomt is het zeer waarschijnlijk dat u inmiddels genoten subsidie moet terugbetalen!

 

Ook heeft het agentschap SenterNovem het recht contrôle uit te voeren en bedrijfsbezoek af te leggen.


 

Meer WBSO hulp & tips?