Home WBSO subsidie link

Dè Link naar overheidssubsidies

WBSO subsidie

Home | Contact

 

Hèt WBSO subsidie informatiepunt

van Nederland

Aanvraagprocedure WBSO

 1. Identificatie potentiële WBSO-projecten
 2. downloaden WBSO-aanvraagprogramma (SenterNovem)
 3. aanvraag invullen, indien volledig: electronisch indienen
 4. Inrichten WBSO S&O administratie (loopt vanaf indiening).
 5. SenterNovem controleert of aanvraag volledig is.
  Indien volledigk: u ontvangt ontvangstbevestiging van WBSO aanvraag.
  Indien niet volledig: u ontvangt schrijven en verkrijgt éénmaal de gelegenheid om aanvullende gegevens te verstrekken met een aangegeven termijn. Indien u tijdig de ontbreekende gegevens aanlevert, dan ontvangt u bevestiging. Anders vervalt de WBSO subsidie aanvraag.
 6. Inhoudelijke beoordeling van uw WBSO subsidie aanvraag.
  Bij deze beoordeling kan SenterNovem u nadere vragen stellen indien zij onvoldoende informatie heeft om uw aanvraag te beoordelen. Dit kan schriftelijk, per e-mail of telefonisch.
 7. SenterNovem: Beslissing aanvraag, welke per beschikking naar u of uw WBSO adviseur wordt opgestuurd.
  Indien de beschikking (gedeeltelijk) positief is dan ontvangt u ook een S&O verklaring.
  Per WBSO-project staat aangegeven hoeveel uren worden toegekend en welke niet. Bovendien is de maximale S&O afdrachtsvermindering dat u in de S&O verklaring opgegeven periode, mag verrekenen op het eveneens aangegeven loonheffingennummer.
 8. Tegen een (gedeeltelijke) afwijzing van WBSO subsidieaanvraag kan bezwaar gemaakt worden d.m.v. gemotiveerd bezwaarschrift.
  Als u zich niet kunt vinden in de beslissing op uw bezwaarschrift kunt u beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
  Als de beslissing wordt aangepast ontvangt u een aanvullende S&O verklaring.

Doorlooptijd WBSO (toekennings-) beslissing: De beslissing over de volledige WBSO-aanvraag neemt SenterNovem binnen drie kalendermaanden na aanvang van de periode waarop de aanvang betrekking heeft (in het geval van aanvullende informatie wordt de afhandelingstermijn WBSO-beslissing opgeschort).

wbso aanvragen?

hulp bij wbso procedure?